Over Frontmarsh

Sector

Diensten

Tarieven

Publicaties

Contact

Frontmarsh Advies

De eeuwsels 17

5754 BL Deurne

t. 0493-351965

f. 0493-351966

info@frontmarsh.nl

 

 

Algemene voorwaarden

Disclaimer

De website van Frontmarsh Advies is bedoeld om informatie te verstrekken aan belangstellenden en cliënten van Frontmarsh Advies. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Frontmarsh Advies geeft echter onder geen beding garanties omtrent de verstrekte informatie op de website.

 

Voor de nieuwsrubriek en het nieuwsarchief geldt dat de inhoud van de berichten haar actualiteit inmiddels kan hebben verloren.

 

Frontmarsh Advies is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht een belangstellende of cliënt informatie gebruiken van onze website dan geschiedt dat op eigen risico. Ook links en de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze disclaimer. Frontmarsh Advies aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites van derden. Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent advisering en bemiddeling is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van Frontmarsh Advies.